werking

ALGEMENE WERKING

Planning


De meeste therapieën gaan door in de praktijk. Therapieën op school zijn ook mogelijk, voor kleuters kan dit tijdens de lesuren, voor lagere schoolkinderen in de middagpauzes.

We werken zoveel mogelijk met een vaste planning, elke week dezelfde dagen en uren. Alleen voor de schoolvakanties wordt een totaal andere planning opgemaakt. Hiervoor zal u ook tijdig uw mogelijkheden kunnen doorgeven.

Afwezigheden


We vragen om ten minste de avond voor de therapie te verwittigen indien deze niet kan doorgaan. Bij ziekte met doktersattest wordt de geannuleerde therapie nooit aangerekend. Zonder doktersattest worden de eerste 3 laattijdig verwittigde (of vergeten) therapieën niet aangerekend. Vanaf de 4de therapie wel.

Evaluatie


U kan altijd een gesprek aanvragen om de therapie eens te evalueren. Ook elke schoolvakantie stellen wij u de vraag of u een evaluatiegesprek wenst.

TE ZETTEN STAPPEN


1. Afspraak maken onderzoek


U kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op deze site een afspraak maken voor onderzoek.
2. Onderzoek


Nadat u een afspraak hebt gemaakt bezorgen we u een vragenlijst om wat algemene gegevens en de voorgeschiedenis in te vullen.

Op het moment van de gemaakte afspraak brengt u 3 klevertjes van uw mutualiteit en uw identiteitskaart (eventueel Kids-ID) mee.

Het onderzoek gaat altijd in de praktijk door en duurt max. een uur.

Bij een 2de afspraak bespreken we de resultaten en de eventuele volgende stappen.3. Nodige documenten


Wanneer u of uw kind in aanmerking komt voor terugbetaling door het RIZIV,

is een voorschrift nodig.

Afhankelijk van de problematiek haalt u dit bij een bepaalde specialist.

Bij een taalontwikkelingsstoornis is ook een IQ-onderzoek

noodzakelijk om terugbetaling te krijgen.4. Opstart therapie


Nadat alle documenten in orde zijn, kunnen wij uw dossier indienen bij de adviserende geneesheer van uw mutualiteit. Hierna kan de therapie opstarten.