tarieven

Wij zijn geconventioneerd en volgen de tarieven van het R.I.Z.I.V.


ONDERZOEK
We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


In de meeste gevallen is er terugbetaling mogelijk en betaalt u gemiddeld 30 euro opleg. (WIGW = €12)


Indien na onderzoek blijkt dat er geen terugbetaling mogelijk is, bekijken we of we beroep kunnen doen op het aanvullend voordeel van uw mutualiteit.

Zo niet kost een onderzoek u maximaal 66 euro.

THERAPIE

VAN HALF UUR


We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


Enkel indien de therapieën op school doorgaan, is derdebetalende niet toegelaten (door de mutualiteit).

In dit geval krijgt u op het einde van de maand een rekening van het totaal gegeven therapieën van die maand. Na betaling ontvangt u een getuigschrift waarmee u de terugbetaling bij uw  mutualiteit kan krijgen.

THERAPIE

VAN EEN UUR


We werken met derdebetalende, dit wil zeggen dat u enkel de opleg betaalt. Het gedeelte van de mutualiteit wordt rechtstreeks met de mutualiteit verrekend.


Therapieën van een uur zijn mogelijk vanaf 10 jaar.

ZONDER

TERUGBETALINGIndien er geen terugbetaling door het RIZIV mogelijk is, bekijken we samen met u of u beroep kan doen op de aanvullende voordelen van uw mutualiteit. Die zijn voor elke mutualiteit verschillend, zowel qua bedrag als qua voorwaarden.

Derdebetalende is nooit mogelijk bij aanvullend voordeel.