problematiek

Je kan bij ons terecht voor: 

ARTICULATIE

Articulatieproblemen heb je op verschillende vlakken:

- in de ontwikkeling: kleutertjes die moeilijk verstaanbaar zijn of bepaalde klanken niet kunnen uitspreken. Vanaf 5 jaar is de spontane articulatieontwikkeling afgerond.

studenten die een opleiding volgen waarvoor een perfecte articulatie vereist is. Hier is de doelstelling niet de verstaanbaarheid, maar het wegwerken van regio-invloeden in de standaardtaal.

- articulatieproblemen na een hersentrauma of operatie (dysartrie)

TAAL

Sommige kinderen beginnen later te spreken, kennen een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kindere verloopt de taalontwikkeling verstoord. De problemen kunnen zich voordoen op verschillende vlakken: taal begrijpen, woordenschat, zinsbouw, vervoegingen, ...

Door een taalontwikkelingsstoornis kan een leerstoornis of sociaal-emotionele problemen ontstaan.

Bij een ernstige taalontwikkelingsstoornis spreken we van dysfasie

LEZEN

Voor veel mensen is niets leuker dan even verdwijnen in een goed boek. Voor andere mensen is dit ondenkbaar. Lezen is niet voor iedereen leuk. Lezen is zelfs niet voor iedereen haalbaar. Wanneer het leesproces niet op gang komt zoals verwacht, kan dit vanaf maart 1ste leerjaar door ons verder onderzocht worden. Indien nodig kan er therapie opgestart worden, waarbij we aandacht hebben voor zowel het technisch lezen, het begrijpend lezen, als het leesplezier.

Wanneer de problemen hardnekkig blijken te zijn, spreken we soms van dyslexie.

SLIKPROBLEMEN

AFWIJKENDE MONDGEWOONTES

Je kan door de tandarts of orthodontist

doorverwezen worden om juist te leren slikken of om andere afwijkende mondgewoonten zoals duimen af te leren.

Het kan ook zijn dat je na een hersentrauma of operatie moeite hebt om te eten of te drinken (dysfagie). Ook dan kan je bij ons terecht om op een zo comfortabele en vooral veilige manier te leren slikken.

SCHRIJVEN

Ook het leren schrijven verloopt niet altijd even vlot. Om te leren schrijven heb je een aantal basisvaardigheiden nodig. 

Na het aanvankelijke schrijfproces waar je de letters leert schrijven, start de spelling. En laten we eerlijk zijn, de Nederlandstalige spellingsregels zijn niet altijd eenvoudig... 

Bij de logopedist leer je ezelbruggetjes en allerlei trucjes om terug door de bomen het bos te zien.

Wanneer het een hardnekkig probleem blijkt te zijn, spreken we van dysorthografie.

AFASIE

Afasie is een taalstoornis ten gevolgen van een hersntrauma. Na een hersenbloeding, trombose, operatie, ongeval, ... kan je problemen hebben om je uit te drukken. Afasie kent vele verschillende vormen, vloeiende en niet-vloeiende. Sommige mensen hebben problemen met het vinden van de woorden, andere met het begrijpen. Het lezen en schrijven is soms ook een probleem. Ook hier zal de logopedist na een onderzoek een behandeling op maat uitwerken, met telkens als doel om het functioneren in het dagelijkse leven terug zo vlot mogelijk te laten verlopen.

REKENEN

Het begint al in de kleuterklas: de telrij als een versje vanbuiten leren wordt stilaan het tellen van hoeveelheden. Rekentaal: waar zijn er meer of minder? Waar is de eerste in de rij? De voorlaatste? Hoeveel heb je er als je de helft neemt? ...

Rekenen is veel meer dan sommetjes maken. Het is ook de temperatuur leren aflezen, of de klok. Het is oppervlaktes leren berekenen en met gewichten leren omgaan, enz...

Bij de logopedist krijg je meer tijd om al die vaardigheden onder de knie te krijgen en worden ook allerlei materialen en technieken aangeleerd die het inzicht wat vergroten of compenseren. Bij een hardnekkige rekenstoornis spreken we van dyscalculie.


DYSARTIE

Dysartrie is een articulatiestoornis ten gevolge van een hersentrauma of een neurologische aandoening zoals Parkinson, Myastenia Gravis, ...

Bij dysartrie is de taal nog intact, maar lukt het niet om verstaanbaar te spreken. Vaak is het een combinatie van ademhaling, stemgeving en mondmotoriek.

Door middel van specifieke training wordt de verstaanbaarheid terug vergroot. Soms worden ook alternatieve communicatiemiddelen aangeleerd.